ALLMÄN:

 1. Om du gör en beställning elektroniskt via den webbplats du använder, anses du ha accepterat det preliminära informationsformuläret och distansförsäljningsavtalet som presenteras för dig.
 2. Köpare omfattas av bestämmelserna i lag nr 6502 om konsumentskydd och förordningen om distansavtal (RG: 27.11.2014/29188) och andra tillämpliga lagar angående försäljning och leverans av produkten de har köpt.
 3. Fraktkostnader, som är produktfraktkostnader, kommer att betalas av köparen.
 4. Varje köpt produkt levereras till personen och/eller organisationen på den adress som köparen har angett, förutsatt att den inte överstiger den lagliga perioden på 30 dagar. Om produkten inte levereras inom denna period kan Köpare säga upp avtalet.
 5. Den köpta produkten ska levereras i sin helhet och i enlighet med de kvalifikationer som anges i beställningen och med dokument som garantibevis, bruksanvisning ev.
 6. Om det blir omöjligt att sälja den köpta produkten måste säljaren meddela köparen skriftligen inom 3 dagar efter att ha fått veta om denna situation. Det totala priset ska returneras till Köparen inom 14 dagar.

OM DEN KÖPADE PRODUKTEN INTE BETALAS:

 • Om Köparen inte betalar priset för den köpta produkten eller annullerar den i bankboken upphör Säljarens skyldighet att leverera produkten.

SHOPPING GJORT MED OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV KREDITKORT:

 • Efter att produkten har levererats, om det fastställs att kreditkortet som köparen har betalat till används orättvist av obehöriga och priset för den sålda produkten inte betalas till säljaren av relevant bank eller finansinstitut , ska köparen returnera produkten som omfattas av avtalet inom 3 dagar på SÄLJARENS bekostnad . Den måste returneras till SÄLJAREN .

OM PRODUKTEN INTE KAN LEVERAS INOM TIDEN AV OPROSEKERADE SKÄL:

 • Om force majeure-händelser inträffar som Säljaren inte kan förutse och varan inte kan levereras i tid meddelas Köparen. Köparen kan begära att beställningen hävs, att produkten byts ut mot en liknande produkt eller att leveransen försenas tills hindret är undanröjt. Om köparen avbryter beställningen; Om han har gjort betalningen kontant, betalas denna avgift till honom kontant inom 14 dagar från avbokningen. Om köparen har gjort betalningen med kreditkort och avbeställt den kommer produktpriset att returneras till banken inom 14 dagar från denna hävning, men det är möjligt att banken överför det till köparens konto inom 2-3 veckor.

KÖPARENS SKYLDIGHET ATT KONTROLLERA PRODUKTEN:

 1. Köparen kommer att inspektera de avtalade varorna/tjänsterna innan han tar emot dem; buckliga, trasiga, trasiga förpackningar osv. skadade och defekta varor/tjänster kommer inte att tas emot från fraktbolaget. De mottagna varorna/tjänsterna ska anses vara oskadade och intakta. KÖPAREN måste noggrant skydda varorna/tjänsterna efter leverans. Om ångerrätten ska användas ska varorna/tjänsterna inte användas. Faktura ska returneras tillsammans med produkten.

Ångerrätt:

 1. KÖPARE; Inom 14 (fjorton) dagar från datumet för leverans av den köpta produkten till sig själv eller till personen/organisationen på den angivna adressen kan han använda sin rätt att frånträda avtalet genom att avvisa varorna utan att ta något juridiskt eller straffrättsligt ansvar och utan att ange någon anledning, förutsatt att han meddelar SÄLJAREN via kontaktuppgifterna nedan.
 1. KONTAKTINFORMATION SOM SKALL MEDDELAS OM SÄLJARENS ÅNGERRÄTT:

FÖRETAG

NAMN/TITEL: MEAZA GIDA ITHALAT VE IHRACAT ANONIM.ŞTI   
ADRESS: Mecidiyekoy Yolu Cad. Martyr Ahmet Sok. Nr:12 Våning:31 Lägenhet:3101 Kuştepe/Şişli/İstanbul
E-POST:
TEL:0542 280 8197
FAX:

Ångerrättens längd:

 1. Om det är en tjänst köpt av köparen, börjar denna 14-dagarsperiod från dagen för undertecknandet av avtalet. Innan ångerrätten löper ut kan ångerrätten inte utövas i serviceavtal där utförandet av tjänsten har påbörjats med konsumentens godkännande.
 2. Kostnaderna som uppstår vid utnyttjandet av ångerrätten tillhör SÄLJAREN.
 3. ångerrätten måste SÄLJAREN meddelas skriftligen via rekommenderat brev, fax eller e-post inom 14 ( fjorton ) dagar och produkten får inte användas inom ramen för bestämmelserna i “Produkter för vilka ångerrätten kan inte utövas” i detta avtal.

ANVÄNDNING AV Ångerrätten:

 1. Fakturan för produkten levererad till 3:e person eller KÖPARE, (Om fakturan för produkten som ska returneras är företagsfaktura måste den skickas med returfakturan som utfärdats av institutionen när den returneras. Beställ returer vars fakturor utfärdas den på institutionernas vägnar kan inte fyllas i om inte en RETURFAKTURA utfärdas.)
 2. Returformulär, Produkterna som ska returneras ska levereras kompletta och oskadade tillsammans med kartong, förpackning, eventuella standardtillbehör.

RETURVILLKOR:

 1. KÖPEN är skuldsatt till KÖPEN senast inom 10 dagar från mottagandet av meddelandet om ångerrätt och att returnera varorna inom 20 dagar.
 2. KÖPARENS fel eller om returen blir omöjlig, är KÖPAREN skyldig att ersätta SÄLJARENS förluster i takt med KÖPARENS fel. KÖPAREN ansvarar dock inte för de förändringar och försämringar som uppstår på grund av korrekt användning av varorna eller produkterna inom ångerrätten.
 3. I händelse av att underskridandet av kampanjgränsbeloppet som SÄLJAREN ställt på grund av utövandet av ångerrätten, kommer rabattbeloppet som används inom kampanjens omfattning att annulleras.

PRODUKTER SOM INTE KAN ANVÄNDAS MED ÅNGERRÄTT:

 • Underkläder, badkläder och bikinitrosor, sminkmaterial , engångsprodukter, varor som snabbt riskerar att förstöras eller som sannolikt kommer att förfalla, som är förberedda i linje med KÖPARENS önskemål eller tydligt personliga behov och inte är lämpliga för retur, levereras till KÖPARE Produkter som inte lämpar sig för retur med hänsyn till hälsa och hygien om förpackningen öppnas av KÖPARE efter leverans, produkter som blandas med andra produkter efter leverans och inte kan separeras på grund av sin beskaffenhet, Varor relaterade till tidskrifter såsom tidningar och tidskrifter, förutom de som tillhandahålls enligt prenumerationsavtalet, Omedelbar prestanda i elektronisk miljö Enligt förordningen är det inte möjligt att returnera de tillhandahållna tjänsterna eller de immateriella varor som levererats till konsumenten omedelbart , samt ljud- eller videoinspelningar, böcker, digitalt innehåll, mjukvaruprogram, datainspelnings- och datalagringsenheter, datortillbehör, om paketet har öppnats av KÖPAREN. Innan ångerrätten löper ut är det dessutom inte möjligt att utöva ångerrätten avseende de tjänster som har påbörjats med konsumentens godkännande, i enlighet med förordningen.
 • För att kunna returnera kosmetika och personliga hygienprodukter, underkläder, badkläder, bikinis, böcker, reproducerbar programvara och program, DVD, VCD, CD och kassetter och pappersvaror (toner, patron, band, etc.), är deras förpackningar oöppnade, oprövade, intakta och de måste vara oanvända.

STATUS FÖR STANDARD OCH RÄTTSLIGA KONSEKVENSER

 • KÖPAREN accepterar, deklarerar och förbinder sig att betala ränta och vara ansvarig gentemot banken inom ramen för kreditkortsavtalet mellan kortinnehavarens bank och banken vid utebliven betalning vid betalningstransaktioner med kreditkort. I detta fall kan den berörda banken vidta rättsliga åtgärder; kan kräva de kostnader och advokatarvoden som härrör från KÖPAREN , och i alla fall , om KÖPAREN inte på grund av sin skuld, accepterar KÖPEN att han kommer att betala skadan och förlusten som SÄLJAREN lidit på grund av att skulden försenats. .

BETALNING OCH LEVERANS

 • Med dina kreditkort på vår sida kan du dra fördel av engångsbetalning online eller online avbetalningsmöjligheter för alla typer av kreditkort. I dina onlinebetalningar kommer beloppet att dras från ditt kreditkort i slutet av din beställning.